Науково-технічний переклад та його особливості

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

науково-технічний переклад

Науково-технічний переклад – це вид перекладу, завдання якого полягає в перекладенні науково-технічної інформації з однієї мови на іншу. Це велике і багатоскладове поняття. Даний вид перекладу увібрав в себе характеристики наукового стилю викладу з одного боку, і технічних наук з іншого.

До науково-технічного виду перекладу відносяться всі дослідницькі роботи в рамках технічних і природничих наук: медицини, біології, інженерії, фізики, біоінженерії, хімії, тощо. До речі якісні послуги з науково-технічного перекладу надасть українське бюро перекладів https://kls-agency.com.ua/.

Приклади робіт, написаних в науково-технічному стилі:

  • Доповіді, статті, монографії, аналітичні довідки – їм відповідає власне науковий стиль.
  • Навчальні посібники, довідники, реферати та анотації є науково-інформативними текстами.
  • Науково-популярна література, відгуки, рецензії пишуться в науково-популярному стилі, в якому присутні елементи як наукового, так і публіцистичного стилю.

Особливості перекладу науково-технічних текстів

Особливості науково-технічного перекладу визначені рисами наукового стилю викладу.

Серед них:

Логічність і точність. Для наукових текстів характерна велика кількість причинно-наслідкових спілок і вступних слів, які використовуються для забезпечення логічності викладу.

Термінологічна насиченість. Термін – це слово або словосполучення, яке є назвою конкретного поняття в деякій області знання. У науковому тексті терміни переважають над іншою лексикою і є головним об’єктом уваги перекладача. Складність їх перекладу полягає в тому, що один і той же термін може мати кілька значень в мові перекладу. Наприклад, англійське слово “wire” можна перекласти як дріт, телеграф, шина або нитка різьблення в залежності від технічної сфери, до якої відноситься перекладений текст.

Беземоційність тексту. У наукових роботах не зустрінеш експресивних висловлювань, так як вони суперечать меті наукового тексту – спираючись на факти, викласти суть дослідження.

Переважання складних конструкцій з масою прикметників, і, як наслідок, громіздкий, важкий для сприйняття текст. Завдання перекладача – “розплутати” текст і здійснити переклад максимально близько до оригіналу.

Складнощі при роботі з науково-технічними текстами

Виділяють такі особливості перекладу наукових текстів:

Перекладач повинен не тільки володіти мовними і перекладацькими навичками, а й розбиратися в конкретній сфері науки або техніки, з текстом з якої він працює. Велика кількість спеціальних термінів, професійного жаргону, абревіатур вимагають від перекладача спеціальних знань в конкретній науково-технічній області. Наприклад, перекладач може прекрасно справлятися з перекладом в сфері авіації, проте не орієнтуватися в сфері будівництва і проектування.

Науково-технічний переклад – це велика відповідальність для перекладача і бюро перекладів. Будь-яка неточність в перекладі може призвести до спотворення сенсу дослідження або навіть до фатальних наслідків на виробництві. Не варто забувати, що перекладений текст може мати прикладний характер.

Світовий технологічний розвиток прискорюється з кожним роком. Щодня публікуються нові дослідження, які містять нові терміни, Переклад для яких тільки належить винайти. Тому від перекладача потрібні не тільки перекладацькі здібності, а й гнучкий розум, зацікавленість в галузі науки і техніки, на якій він спеціалізується.