Як правильно писати курсову роботу

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

курсова робота

У даній статті розповімо вам, як правильно писати курсові роботи. При стандартній підготовці курсової роботи, яка захищається навесні, найбільш ефективним способом якісної підготовки є початок роботи восени. У перші ж осінні місяці студенту необхідно зустрітися з керівником наукового проекту і спільно підібрати тему курсової роботи. Важливо, щоб обрана тема відповідала як інтересам самого студента, так і сфері наукових розробок керівника. Тільки в такому випадку стане можливою ефективна взаємодія студента і наукового керівника в процесі підготовки курсового проекту.

Отже, на початковому етапі необхідно підібрати тему, обговорити з викладачем наукову і навчально-методичну літературу, яку потрібно використовувати в ході написання роботи. На цьому ж етапі доцільно, щоб уникнути поспіху на наступних стадіях, скласти приблизний план роботи над курсовим проектом. У разі форс-мажорних обставин (хвороба студента або викладача, перевантаженість навчальних завдань протягом семестру) даний план може бути скоректований. Але в будь-якому випадку, він буде дисциплінувати обидві сторони і виступати в якості орієнтира.

План курсової роботи можна розглядати як короткий опис її структури. У зв’язку з цим в плані повинні бути чітко диференційовані структурні частини – розділи і підрозділи. Найбільш доцільним методом їх обліку є, без сумніву, нумерація.

Курсова робота (поряд з іншими науковими роботами) складається зі стандартних структурних частин. До таких елементів відносяться: зміст, вступ, основна частина, висновок, бібліографічний список.

Введення курсової роботи включає в себе ряд обов’язкових елементів. це:

  • Актуальність даної теми;
  • Об’єкт дослідження;
  • Предмет дослідження;
  • Мета дипломної роботи;
  • Завдання дипломної роботи;
  • Методологічна база роботи;
  • Ступінь наукової розробленості обраної теми.

До основної частини курсової роботи також висуваються певні вимоги. Традиційною вважається курсова робота, що включає в себе від двох до чотирьох розділів або глав.

План курсової роботи повинен бути підготовлений в суворій відповідності з наступними вимогами:

  • Зміст розділів має повністю відповідати заявленій назві. У роботі не повинно зустрічатися ідентичних назв.
  • Необхідно строго дотримуватися логіки викладу. В процесі роботи над курсовою роботою, пам’ятайте, що всі її структурні частини (розділи і підрозділи) повинні мати виражені причинно-наслідкові зв’язки.

Висновок до курсової роботи доцільно присвятити стислому і лаконічному викладу результатів дослідження.

P. S. І на останок зазначимо що допомогти з написанням курсових зможуть фахівці сайту https://na5ku.com.ua/kursovie/

Автор: Павло Чайка, головний редактор журналу Пізнавайка

При написанні статті намагався зробити її максимально цікавою, корисною та якісною. Буду вдячний за будь-який зворотний зв'язок та конструктивну критику у вигляді коментарів до статті. Також Ваше побажання/питання/пропозицію можете написати на мою пошту pavelchaika1983@gmail.com або у Фейсбук.