Що таке інженерна геодезія

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

инженерная геодезия

Геодезія, як відомо, – наука про землевимірювання, яка вивчає розміри нашої планети та форму її поверхні. Точніше геодезія займається метрикою Землі, створюючи геометричні моделі Землі в цілому, а також окремих ділянок її поверхні. Оскільки кількісні закономірності неможливо знайти без прямих чи непрямих вимірів у реальному фізичному просторі, то й у геодезії при побудові моделей не можна уникнути вимірювань. Отже, геодезія — наука про засоби та методи вимірювань на земній поверхні та способи їх обробки.

Геодезія забезпечує геодезичними та картографічними даними найрізноманітніші галузі науки та техніки. Вона виникла і розжилася у зв’язку з потребами різних галузей людської діяльності і, в першу чергу, у зв’язку із запитами будівництва інженерних споруд, з розвитком цих областей та їх вимог до результатів вимірювань геодезія безперервно вдосконалювалася і до тепер вона перетворилася на велику самостійну науку. Однак службова роль її від цього не лише не зменшилася, а й навіть зросла. В останні десятиліття це виразно виявилося у виникненні окремої галузі геодезії — інженерної геодезії.

В інженерної геодезії розглядається застосування геодезії у ряді областей науки і техніки, пов’язаних із перетворенням земної поверхні та зведенням на ній інженерних споруд. Вишукування, проектування та будівництво шляхів сполучення, аеродромів та інших майданчиків, водних магістралей та тунелів, а також найрізноманітніших наземних та підземних інженерних споруд, встановлення та монтаж промислового та наукового обладнання не можуть виконуватися без геодезичних робіт, так само як і подальша експлуатація багатьох споруд , і, зокрема, спостереження за їх зрушеннями та різними деформаціями.

Таким чином, якщо геодезія вивчає загальні принципи вимірювань на місцевості та їх обробку, використовуючи їх для топографо-геодезичних робіт, то інженерна геодезія вивчає застосування цих методів у ряді спеціальних галузей людської діяльності.

Інженерно-геодезичні роботи у багатьох випадках характеризуються надзвичайно високою точністю. Досить сказати, що помилки планового положення точок при будівництві і, особливо, при контролі стійкості деяких споруд повинні бути менше 1 мм, помилки створених спостережень – в межах 0,1, а помилки по висоті – в межах 0,1 мм, тоді як для основних геодезичних робіт помилки положення пунктів у плані, в кращому разі, визначаються сантиметрами, а по висоті – міліметрами.

На характер, методи та точність інженерно-геодезичних робіт великою мірою впливають технічний рівень будівництва, види будівельних матеріалів, насиченість механізмами, терміни будівництва, умови подальшої роботи споруди, фізико-географічні умови робіт та, нарешті, технологія та методи будівництва.

Яким має бути інженер-геодезист

Інженер-геодезист проводить спеціальні геодезичні роботи у процесі пошуків, проектування, будівництва та експлуатації промислових, цивільних та інших інженерних споруд. Для успішного виконання своїх обов’язків він повинен досконало володіти сучасною геодезичною технікою і добре розумітися на будівельній технології.

Основне завдання інженера-геодезиста у великому будівництві – це організація та виконання геодезичних робіт на всіх ділянках будівництва. Вирішуючи спеціальні завдання, інженер-геодезист у багатьох випадках не має заздалегідь розроблених інструкцій, він складає технологію та допуски самостійно. Тому при підготовці фахівців велика увага має приділятися саме теорії та методам самостійного розрахунку.

Мабуть, інженер-геодезист має бути більш кваліфікованим, ніж фахівці будь-якого іншого геодезичного профілю, які працюють у великих організованих геодезичних колективах і, як правило, виконують роботи за заздалегідь складеними інструкціями, настановами та технічними приписами та, крім того, забезпечуються у процесі робіт постійним технічним керівництвом та контролем. Робота інженера-геодезиста часто контролюється лише наступними стадіями будівельних робіт та в процесі експлуатації споруд. Тому вона вимагає особливої відповідальності та передбачливості.

Інженер-геодезист повинен виконувати роботи на рівні вимог, які забезпечують можливість подальшого використання результатів його роботи для загального картографування та складання каталогів геодезичних пунктів.

Автор: К. Л. Проворов.