Макс Поляков: майбутнє ВНЗ залежить від розвитку їх інноваційної діяльності

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

вуз

Дана стаття опублікована на правах реклами.

Економіка, побудована на інноваціях, наука та освіта стають головними пріоритетами, які обумовлюють національну стратегію розвитку держави в ХХІ столітті. Запорукою успіху цієї стратегії є розвиток інноваційної діяльності на базі вищих навчальних закладів. Співзасновник «Асоціації Ноосфера» Макс Поляков вважає, що такий підхід дозволить забезпечувати ринок більш конкурентоспроможною інноваційною продукцією і послугами, а також, посприяє створенню інфраструктури для розвитку інноваційної діяльності як в окремому регіоні, так і в усій країні в цілому.

У своїй роботі Макс Поляков стверджує, що фінансова незалежність ВНЗ дає більше можливостей проводити наукові дослідження і впроваджувати інновації, отже – розвивати інноваційну діяльність університету. Він наводить як приклад три діючі в світі моделі фінансування університетів. Це бюрократична, колегіальна і ринкова.

книги

Джерело: https://www.pexels.com

При бюрократичній моделі ВНЗ працюють за рахунок державних коштів, а держава впливає на всі сфери діяльності університетів від структури ВНЗ до кількості його студентів. Колегіальна модель передбачає утримання ВНЗ за рахунок держави з можливим залученням фінансів приватних осіб і організацій. Ринкова модель, яка тільки формується в Україні, дозволяє використовувати будь-які джерела фінансових ресурсів для повноцінної діяльності університетів. У ній приватне фінансування відіграє головну роль і гармонійно поєднується з державним. Наприклад, ВНЗ можуть отримувати кошти від різних організацій на основі конкурсної програми фінансування досліджень. На міжнародному рівні для цього створені такі установи: дослідні поради – в Англії; дослідні асоціації – в Німеччині; наукові і технологічні центри розвитку – в Фінляндії.

У своїй роботі Макс Поляков зазначає, що приватні компанії через матеріальні вкладення надають величезну підтримку у фінансуванні наукових досліджень. В Україні цей напрям тільки набирає обертів, в той час як за кордоном він давно працює на благо університетів. В якості успішного прикладу використання таких коштів Макс Поляков призводить співробітництво Массачусетського технологічного інституту і корпорації «Майкрософт», яке почалося ще з 90-х років. Результат їх кооперації – це понад 15 дослідницьких проектів, завдяки яким стало простіше застосовувати інформаційні технології в системі вищої освіти.

Макс Поляков

Залучення приватного фінансування є особливо актуальним питанням для ВНЗ України, оскільки ресурси країни обмежені, а конкуренція в галузі міжнародного науково-технологічного обміну зростає. Макс Поляков вважає, що наявність спільних інтересів з потенційними інвесторами є головним елементом розвитку інноваційної діяльності університету.

У своїй роботі Макс Поляков каже про те, що інноваційну діяльність українських університетів можна поліпшити за умови вирішення проблем пов’язаних з її управлінням. Для досягнення поставленої мети він пропонує вдосконалити систему управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю ВНЗ. Зокрема – орієнтувати цю діяльність на потреби ринку і споживача, оскільки це основа системи управління ВНЗ в сучасних ринкових умовах.