Особливості науково-технічного перекладу

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

переклад

Науково-технічний переклад – це сфера діяльності, в якій об’єктом уваги перекладача стають різні види текстів наукового стилю: дослідницькі праці, статті, доповіді, навчальні посібники, рецензії і т.д. Розповідаємо про специфіку цього напрямку перекладацької діяльності і про те, що потрібно фахівцеві для роботи в даній сфері.

Але перш ніж почати, зазначимо, що якісний науково-технічний переклад може зробити бюро перекладів «Адмірал», переходьте за посиланням.

Основні види наукових текстів

Науковий текст як об’єкт перекладу може бути представлений в самих різних формах. Перш за все, на думку спадають науково-технічні статті, але крім них доведеться працювати з:

  • інструкціями по експлуатації,
  • сертифікатами відповідності,
  • навчальними посібниками.

Будь-який текст, написаний в характерному науковому стилі, буде об’єктом науково-технічного перекладу.

Особливості наукового стилю мови

Науковий стиль – це мова, яка використовується в галузі наукової, навчально-наукової та технічної діяльності. Особливості перекладу наукових текстів визначаються особливостями самого стилю викладу.

Змістовність

Текст повинен надавати максимально повну інформацію по розглянутій темі, кожен його елемент повинен мати чітко визначене смислове навантаження.

Логічність викладу

Розповідь ведеться в строгому логічному порядку, зв’язок між окремими елементами тексту без зусиль має простежуватися.

Точність і об’єктивність

Текст повинен бути абсолютно недвозначним, прозорим для сприйняття.

науковий переклад

Лабораторне дослідження

У чистому вигляді науковий стиль найчастіше зустрічається у фундаментальній літературі: монографіях, дисертаціях, дослідницьких звітах.

У більш прикладній сфері, наприклад, в статтях для науково-технічних журналів, виробничих або патентних документах – мова йде про науково-технічний стиль: він відрізняється більш стислим викладом і, найчастіше, інформативно-довідковим характером.

Окремо потрібно враховувати особливості перекладу науково-популярних текстів, наприклад, статей, рецензій та відгуків для науково-популярних видань.

У таких матеріалах тісно переплетені характерні елементи науково-технічного і публіцистичного стилів викладу, тому перекладач повинен розбиратися в обох зазначених напрямках.
Особливості перекладу науково-технічних текстів

Особливості перекладу науково-технічної літератури продиктовані особливостями наукового стилю мови, про які ми говорили вище.

Висока насиченість тексту термінами

Найчастіше наданий на переклад матеріал майже цілком складається з загальнонаукових і вузькоспеціальних термінів, скорочень, а також спеціальної лексики – похідних від термінів або загальновживаних слів, які в рамках контексту змінюють своє значення і стають термінами.

Більш того: деякі терміни можуть бути «помилковими друзями перекладача», змінюючи своє значення при переході між мовами.

Об’ємні речення

Змістовність науково-технічних текстів часто призводить автора до необхідності здійснювати множинні уточнення. Результатом стає активне використання причетних і дієприслівникових оборотів, складних речень.

Характерна стилістика

Наприклад, «авторське ми», клішовані структури, переважно іменний характер морфології пропозиції і т. д. Всі особливості вихідного тексту повинні бути збережені і в перекладі, що створює особливі вимоги до компетенцій перекладача.

Навички науково-технічного перекладача

Основні критерії якості науково – технічного перекладу – це точність, повнота і відповідність стилістиці.

Тому, щоб впоратися з перерахованими вище стилістичними і лексичними особливостями перекладу науково-технічних текстів, перекладач повинен:

  • бути гранично акуратним, максимально точно зберігаючи сенс тексту,
  • розбиратися в тематиці тексту – або мати можливість проконсультуватися з профільним фахівцем,
  • вміти працювати з джерелами, словниками, перекладацькими та науковими базами даних,
  • якісно виконувати перед – і післяперекладацький аналіз,
  • на високому рівні володіти письмовою формою цільової та вихідної мови.

Найчастіше науково-технічні перекладачі мають профільну освіту у відповідній науковій або технічній сфері або просто спеціалізуються в певному напрямку, зберігаючи глибоку заглибленість в тематику.

Без розуміння основних понять, процесів і загальної структури, наприклад, нафтогазової або металургійної галузі забезпечити грамотний переклад буде неможливо.

Вимоги до кваліфікації високі, однак і винагорода відповідна: науково-технічний переклад є одним з найбільш затребуваних і добре оплачуваних видів перекладацької діяльності.