Практичний висновок з теорії “Принцип оптимального руху”, як єдиний спосіб експериментального підтвердження цієї теорії

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

оптимиальний рух

Грам власного досвіду коштує дорожче тонни чужих повчань. (Махатма Ганді).

Дана стаття є логічним продовженням популярного викладу моєї гіпотези “Принцип оптимального руху“. Отже, згідно з моєю теорією рух фізичних тіл дискретний і елементом цієї дискретності є квант руху. Квант руху – це періодичний процес реагування власного гравітаційного поля тіла (ВГП) на дію сили.

Так приблизно виглядає графік прискорення кулі m з моєї точки зору. Але чому прискорення кванта руху сформовано експонентою?

принцип руху

Тому що формула кривої (експоненти), що описує квант руху, була виведена на підставі наступних міркувань: якщо швидкість зміни сили, що діє на тіло дорівнює швидкості реагування ВГП тіла, то квант руху цього тіла найбільш оптимальний (ефективний).

Це формула оптимального прискорення для кванта руху фізичних тіл – URL: http://cdn.scipeople.ru/materials/70765/Принцип%20оптимального%20движения%20(полная%20версия).pdf

До того ж вся теорія була влаштувати базу на систему Земля і падаючі поблизу на неї тіла, так як це природна і тому найбільш оптимальна система.

принцип руху

На малюнку 2 зображений графік кванта руху (падіння) кулі m поблизу поверхні Землі. Площа S1 = 0.7572 – це базова елементарна швидкість кванта руху (падіння) фізичних тіл поблизу поверхні Землі. Ця площа застосовується для графічного розрахунку оптимального прискорення для будь-якої маси тіла, що рухається під дією сили за допомогою програми Graph (див. малюнок.3).

принцип руху

Практичний висновок з теорії: для кожної маси m різних рухомих об’єктів (людина, транспортний засіб, промислове обладнання в період включення, а, також, носіїв заряду (електронів) в електричних ланцюгах промислових і цивільних будівель, існує своє оптимальне (ефективне) прискорення – a опт., що дозволяє підвищити ефективність руху.

Таблиця оптимальних прискорень a опт. для різних мас:

Зацікавлений читач знайде відповіді на всі питання з вищевикладеного матеріалу в статті: “Принцип оптимального руху” http://cdn.scipeople.ru/materials/70765/Принцип%20оптимального%20движения%20(полная%20версия).pdf

Плюс коригувальний матеріал: http://cdn.scipeople.ru/materials/70765/Уточнение.jpg

У цій же статті описана експериментальна установка для підтвердження теорії. Цей експеримент випливає з даного практичного виведення з моєї теорії і, по моєму, є єдиним способом її експериментального підтвердження.

Зрозуміло, що пряме вимірювання параметрів кванта руху (елементарна швидкість, період) утруднено у зв’язку з їх дуже маленькою величиною: значно меншою ніж похибка вимірювальних приладів.

У висновку хочу відзначити, що викладений практичний висновок з моєї гіпотези не є єдиним, але про це пізніше…

Автор: Рєзніков Володимир, інженер.