Народження електромагнітної біології

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

електромагнітна біологія

Є очевидним той факт, що в даний час відбувається формування нової галузі біології, яку можна було б назвати електромагнітною біологією. Вона включає в себе вивчення взаємодії живих організмів із зовнішніми електромагнітними полями, виявлення ролі таких полів у процесах, що відбуваються у внутрішніх середовищах організму, і, нарешті, вирішення питання про можливу взаємодію між організмами за допомогою електромагнітних полів.

Якщо уважно розглянути експериментальні дані, то можна помітити дві основні особливості біологічної дії електромагнітних полів. Насамперед, слід сказати, що спостережувані ефекти в більшості випадків мало залежать від величини енергії впливаючого електромагнітного поля: однотипні реакції виникають і при досить сильному і при досить слабкому впливі. Більше того, як ми вже відзначали, ефекти можуть посилюватися при зменшенні енергії впливаючого поля.

Все це говорить за те, що в біологічній дії електромагнітних полів головну роль грає не енергетична взаємодія (перетворення енергії в інші форми), а якась інша.

Друга особливість полягає в тому, що біологічна дія електромагнітних полів найчастіше зводиться до того чи іншого їх впливу на процеси управління і взаємозв’язків в організмі між системами, між клітинами, між молекулами. Інакше кажучи, електромагнітне поле впливає на інформаційні процеси в організмі, а енергія поля служить тільки засобом здійснення цього впливу. Мабуть, ми стикаємося тут з інформаційною взаємодією електромагнітних полів і живих організмів, тобто з впливом полів на перетворення, передачу, кодування і зберігання інформації.

Існують, мабуть, три види інформаційної взаємодії електромагнітних полів з живими організмами.

У загальному випадку періодично змінні електромагнітні поля різних частот можуть нав’язувати біологічним процесам невластивий їм ритм, або, інакше кажучи, вводити в організм «шкідливу інформацію. Вона спотворює нормальні інформаційні процеси. Разом з тим періодично змінні електромагнітні поля певних частот можуть служити джерелом «корисної для організму інформації» (такими, напевно, є природні поля). Що ж стосується хаотично змінюваних електромагнітних полів, то їх вплив на живий організм можна розглядати як перешкоди (шуми), що вносяться в організм ззовні і в тій чи іншій мірі порушують нормальні інформаційні процеси.

Якщо опромінення тварин інфрачервоними променями і сантиметровими хвилями викликає однакове нагрівання поверхневих тканин, то біологічна дія (наприклад, вплив на ендокринні процеси) зазначається тільки при опроміненні сантиметровими хвилями. Можна вважати, що причина цієї відмінності лежить в неоднаковій дії цих двох факторів на іони та молекули, що містяться в тканинах. Інфрачервоні промені викликають хаотичні коливання частинок, тобто тільки збільшують їх тепловий рух і, отже, температуру опромінюваних тканин. Сантиметрові ж хвилі викликають коливання частинок в єдиному ритмі, а отже, не тільки збільшують загальний тепловий рух частинок, але і нав’язують їм, взагалі кажучи, невластивий ритм руху. А це може призвести до порушення нормального порядку переміщень іонів і молекул, яким обумовлюються інформаційні процеси (наприклад, виникнення і розповсюдження біострумів в нерві).

Цей приклад і деякі теоретичні міркування дають підстави вважати, що періодично змінювані електромагнітні поля більшою мірою впливають на інформаційні процеси в живих організмах, ніж поля, хаотично змінювані. Може бути, це і є причиною того, що слабкі періодично змінні електромагнітні поля надають різного роду біологічну дію, в той час як той «фон» радіовипромінювань, який завжди є в навколишньому середовищі, жодним чином не впливає на живі організми. Адже «фон» являє собою сукупність абсолютно неузгоджених випромінювань від радіо – і телевізійних станцій, що працюють в різних діапазонах.

Не виключена можливість того, що природні електромагнітні поля керують деякими рисами поведінки тварин, «біологічним годинником» у живих організмах, а може бути, і альфа-ритмом біопотенціалів мозку людини.

Що ж стосується факту впливу магнітних бур тільки на хворих людей, то тут ми стикаємося з особливою ситуацією. Адже керуючі системи в організмі здорової людини повністю забезпечують її пристосовність, адаптацію до змін у навколишньому природному середовищі. Але при захворюваннях діяльність цих систем може бути ослаблена або навіть порушена, і людський організм стає більш чутливим до зовнішніх впливів.

Можна очікувати, що вивчення впливу природних полів на живі організми буде мати не тільки пізнавальне значення, розширюючи наші знання про еволюцію живої природи і сутності біологічних процесів, але принесе велику практичну користь медицині і сільському господарству. Не меншу роль буде, звичайно, грати і вивчення біологічної дії штучно створюваних електромагнітних полів.

Автор: А. Пресман.