Лист: будова, форми, життєдіяльність

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

лист

Зміст:

 • Функції

 • Зовнішня будова

 • Внутрішня будова

 • Прості і складні

 • Старіння і листопад

 • Висновок

 • Рекомендована література та корисні посилання

  Лист, листя – надзвичайно важлива складова частина більшості рослин, які ростуть на нашій планеті. Будучи частиною рослини саме листя відповідальні за здійснення важливого процесу фотосинтезу і транспірації (руху води через рослину, та її випаровування). Листя володіють високою пластичністю, мають найрізноманітніші форми і пристосувальні можливості. Яка будова листя, внутрішня та зовнішня, які найбільш поширені їх форми, як здійснюється їх життєдіяльність, про все це читайте далі.

  Функції

  Частково ми відповіли на це питання у вступі: будучи складним органом, лист має величезне значення в житті всякої рослини. З найбільш важливих завдань, які виконують листя можна відзначити:

  • Фотосинтез, за допомогою якого здійснюється життєдіяльність листя, живлення рослин сонячною енергією, а заодно виробляється кисень.
  • Транспірація – процес водного обміну, саме листя відповідає, як за вбирання вологи, необхідної рослині, так і за випаровування надлишків води.
  • Газообмін – процес видалення одних газів з рослинного організму і поглинання інших.

  Також у багатьох представників рослинного царства листя виконують й інші не менш важливі функції:

  • Вегетативне розмноження за допомогою листя здійснюється у багатьох квітів, наприклад у бегонії.
  • Засіб захисту, як наприклад у кропиви.
  • У деяких «хижих» рослин листя навіть можуть полювати: знерухомлювати і висмоктувати здобич.

  Лист

  Зовнішня будова

  Листю властиві різні розміри: від декількох міліметрів до 10-20 метрів (такі найдовші листи ростуть у пальм). Тривалість життя листя також може бути від декількох місяців аж до 15 років (у деяких тропічних рослин). Розмір і форма листя визначаються спадковими ознаками.

  Що ж стосується зовнішньої будови листя, то всякий лист складається з листової пластинки, черешка (за винятком так званого «сидячого листя») та прилистка, характерного для ряду рослинних сімейств. Також листя можуть бути як простими (з одною листовою пластиною), так і складними (у яких листових пластин кілька).

  Листова пластина – це розширена, як правило, плоска частина листа, відповідальна за функції фотосинтезу, газообміну, і транспірації, а часом і вегетативного розмноження.

  Підстава листа (листова подушка) – це частина листа, що з’єднує його з стеблом. Саме тут розташовується утворна тканина, що дає зростання всьому листу.

  листя

  Прилистки – це парні листоподібні утворення в підставі листа. Вони є не у всіх листочків, також можуть опадати при розгортанні листа або навпаки зберігатися. Прилистки захищають пазушні бічні бруньки.

  Черешок – це звужена частина листа, яка з’єднує листову пластину з листовою подушкою і стеблом. Саме черешок відповідальний за ряд дуже важливих функцій у життєдіяльності листа: він орієнтує лист по напрямку до світла, є вмістилищем утворної тканини, за рахунок якої відбувається зростання листа. Також черешок має механічне значення для ослаблення ударів по листовій пластинці від дощу, вітрів, граду і т. д.

  зовнішня будова листя

  Ось так виглядає зовнішня будова листя на малюнку.

  Внутрішня будова

  Ще більш цікавим є внутрішня будова листя.

  Будова шкірки

  Верхня шкірка, вона ж епідерма являє собою покривну тканину на зверненій стороні листа. Часто вона покрита волосками, кутикулою, воском. Шкірка захищає лист від потенційно несприятливих впливів зовнішнього середовища: механічних пошкоджень, проникнення хвороботворних мікроорганізмів, висихання. Частина клітин шкірки щільно примикають одна до одної, що підвищує її захисні якості. Також всі клітини є прозорими, завдяки чому сонячне світло безперешкодно проникає всередину листа.

  шкірка листа

  Так виглядає шкірка листа.

  Інша частина клітин шкірки більш дрібна, саме в них знаходяться хлоропласти, що беруть участь у фотосинтезі і надають листю зелений колір. Цікаво, що ці клітини здатні змінювати свою форму, наближатися і віддаляться одна від одної. Самі ці клітини біологи назвали замикаючими, а щілину, яка утворюється між ними при їх віддаленні – продиховою. Продих відкривається в той момент, коли замикаючі клітини насичені водою. І, навпаки, при відтоці води з замикаючих клітин продих закривається.

  Будова продиха

  Саме через продих відбувається надходження повітря до внутрішніх клітин листа, через нього ж внутрішні газоподібні речовини, включаючи пари води, виходять назовні. Якщо рослині бракує води (наприклад, в жарку або суху погоду) продихи закриваються. Таким нехитрим чином, рослина захищає себе від висушування, так як водяні пари при закритих продихових щілинах не виходять назовні, а зберігаються у внутрішніх клітинах, продовжуючи живити рослину вологою.

  будова продиху

  Так схематично виглядає будова продиху.

  Основна тканина

  Під шаром шкірки розташована так звана стовпчаста тканина, клітини якої щільно прилягають одна до одної і мають циліндричну форму. Розташована з верхньої сторони листа (зверненої до світла) стовпчаста тканина також бере активну участь у фотосинтезі. Кожна клітина цієї тканини володіє хлоропластами, що додають листу зелений колір.

  шкірка і стовпчаста тканина

  Ще далі, вже під шаром стовпчастої тканини знаходиться губчаста тканина, по суті це і є основна тканина листа. Клітини її мають округлу форму і розташовані пухко. Між ними утворюються вільні простори, названі міжклітинами, в яких збирається повітря, а також накопичуються пари води, що надходять сюди з клітин.

  Основна тканина листа

  Товщина шару стовпчастої і губчастої тканини залежить від освітлення: в листі, що росте на світлі стовпчаста тканина розвинена сильніше губчастої, з точністю до навпаки ситуація у листя, які ростуть в тіні.

  Крім всього цього листя ще володіють і провідною тканиною. Провідною тканиною називають основну тканину листа, пронизану жилками. Жилки – це такі провідні пучки, утворені з лубу і деревини, за якими здійснюється передача розчинів цукру з листя до всіх інших органів рослини. При цьому рух цукру всередині жилок йде по ситовидних трубках лубу, утворених живими клітинами. Ці клітини витягнуті в довжину і стикаються одна з одною короткими сторонами в оболонках з отворами. Через ці отвори розчин цукру переходить з однієї клітини в іншу. В цілому ситовидні трубки здатні передавати різні органічні речовини на досить великі відстані.

  Будова жилок

  Крім лубу до складу провідного пучка входить і деревина. По судинах листа рухається вода з розчиненими в ній поживними мінеральними речовинами. Вода і мінеральні речовини при цьому поглинаються рослинами з грунту за допомогою коренів. Потім по судинах деревини корисні речовини надходять в інші надземні органи, в тому числі і в клітини листя.

  Прості і складні

  Якщо лист володіє декількома листовими пластинами, то він є складним листом. Ось, наприклад, як виглядають деякі поширені форми складного листя

  форми складного листя

  Самі листові пластини також можуть істотно відрізнятися, вони можуть бути, скажімо, пальчастими (схожими на долоню людської руки) або пір’ястими, у яких пластинки ростуть уздовж черешка. Також трапляються листя двуперисті, триперисті, надрізні і т. д.

  Старіння і листопад

  Як і всім живим організмам, листю властиво старіння, що веде до їх листопаду, відмиранню. У цьому полягає вічний природний ритм: старе листя повинно опасти, щоб на його місці народилися нові і молоді листочки. При старінні в листі сповільнюються всі процеси їх життєдіяльності, зокрема процес фотосинтезу. У старих листках відбувається руйнування хлорофілу, саме з цієї причини з настанням осені вони втрачають свій зелений колір, стаючи жовтими або червоними.

  осінь

  При опаданні листя всі цінні речовини з них переходять в інші органи, а сама рослина занурюється в зимову сплячку, щоб з настанням весни в черговий раз обзавестися новим листям.

  Висновок

  Лист – життєво важливий орган, що виконує безліч завдань для росту і розвитку рослини. Сам лист складається з декількох тканин, що дозволяють рослині пристосуватися до навколишнього середовища.

  Рекомендована література та корисні посилання

  • Лотова Л. И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений: Учебник. — 3-е, испр. — М.: КомКнига, 2007. — С. 221—261.
  • Коровкин О. А. Анатомия и морфология высших растений: словарь терминов. — М.: Дрофа, 2007. — 268, [4] с. — (Биологические науки: Словари терминов). — 3000 экз. — ISBN 978-5-358-01214-1.
  • Фёдоров Ал. А., Кирпичников М. Э., Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист / Академия наук СССР. Ботанический институт им. В. Л. Комарова. Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР П. А. Баранова. Фотографии В. Е. Синельникова. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 303 с. — 3 000 экз.
  • Niklas, Karl J. Plant Biomechanics: An Engineering Approach to Plant Form and Function. — University of Chicago Press, 1992. — 622 p. — ISBN 978-0226586304.
  • Roberts, Keith. Handbook of Plant Science. — Wiley-Interscience, 2007. — Т. 1. — 1648 p. — ISBN 978-0470057230.


  Автор: Павло Чайка, головний редактор журналу Пізнавайка

  При написанні статті намагався зробити її максимально цікавою, корисною та якісною. Буду вдячний за будь-який зворотний зв'язок та конструктивну критику у вигляді коментарів до статті. Також Ваше побажання/питання/пропозицію можете написати на мою пошту pavelchaika1983@gmail.com або у Фейсбук.