Модель надзірки

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

надзірка

Відкриття надзірок – це без сумніву велика наукове подія. Правда, багато чого ми тут ще не знаємо. Наприклад, ми далекі від розуміння механізму світіння надзірок. Ще не доведено, що ці надзірки пов’язані з колапсом – швидким стисненням, (мається на увазі виділення величезної гравітаційної енергії при сильному стисненні газової хмари або зірки).

Виникає питання: що ж являє собою надзірка і яким чином виділення гравітаційної енергії призводить до випромінювання світла? Одне з припущень полягає в наступному.

Припустимо, що газопилова хмара має слабке магнітне поле. Крім того, врахуємо той відомий факт, що в космосі через високу температуру частинок речовини атоми знаходяться в іонізованому стані, і тому провідність речовини величезна. Наприклад, провідність Сонця порівнянна з провідністю міді.

Якщо тіло, яке має таку велику провідність, стискається, то починають згущуватися і силові лінії його магнітного поля. Іншими словами, при стисненні тіла (припустимо, надзірок) напруженість її магнітного поля зростає. Для хмари з масою, що в 100 мільйонів разів перевищує масу Сонця, гравітаційний радіус дорівнює приблизно діаметру земної орбіти.

При стисненні хмари до такого розміру напруженість магнітного поля на його поверхні повинна досягати колосальної величини в мільярди Ерстед (для порівняння нагадаємо, що напруженість земного магнітного поля не перевищує половини Ерстеда).

Такий зв’язок між стисненням хмари і зростанням магнітного поля дозволяє висловити гіпотезу, яку я ризикую викладати тільки тому, що ми знаходимося в початковій стадії вивчення надзірок, коли повинні перевірятися різні гіпотези.

Всі чули про відкриття радіаційних поясів, зроблене за допомогою штучних супутників Землі. Наша Земля оточена магнітним полем, що становить далеко від неї лише частки Ерстед. Проте, земне магнітне поле захоплює заряджені частинки, які і утворюють радіаційні пояси. Мимоволі спадає на думку: чи не є надзірка величезним радіаційним поясом, що оточує колапсуючу зірку? Рухомі в магнітному полі швидкі електрони можуть випромінювати світло, і з обговорюваної точки зору саме це випромінювання ми і спостерігаємо. Але є й інші моделі надзірок. Зробити вибір між всіма цими моделями ми зараз ще не можемо. Надзірки відкриті, але загадка надзірок ще не вирішена.

Автор: В. Гінзбург.