Філософія і астрономія. Або астрономія очима філософа.

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

астроном

Що привернуло мою увагу до питань астрономії і зробило мене, професійного філософа, любителем астрономії? Мене часто запитують про це. У шостому номері «Питань філософії» академік В. А. Амбарцумян в статті «Проблеми сучасної астрономії і фізика мікросвіту» чудово роз’яснив, яке значення для сучасної космології і космогонії має філософський аспект досліджуваних в них проблем. Але дозволено і навіть необхідно задати тоді наступне питання: яке значення для сучасної філософії мають знання, здобуті астрономією?

Історичний тісний зв’язок філософії з космологією і космогонією загальновідомий. Від античної епохи до кінця XVIII століття найбільші філософи глибоко вникали в проблеми астрономії. Пояснюється це нерозділеністю областей філософського і природничо-наукового знання того часу. Ті ж люди, які створювали перші філософеми (філософські системи), стали авторами перших космологічних і космогонічних побудов. Піфагорійці були філософами і математиками, філософами і астрономами. Вони створили перше наближення до геліоцентричної гіпотези. Філософ Аристотель, що спирався на результати Евдокса та інших математиків, розробив геоцентричну систему. Математично оформлена і завершена астрономом Клавдієм Птолемеєм, вона панувала над умами арабських і європейських вчених аж до епохи Коперника.

Філософ, фізик і математик Декарт розробив умоглядним шляхом нову космогонію сонячної системи. Філософ і вчений Кант зробив те ж, спираючись на гравітаційну фізику Ньютона. Для всіх цих мислителів астрономічна проблематика була невід’ємною частиною їх власної роботи. Питання космології і космогонії цікавили їх як такі, на їхню суть, а не тільки в силу значення, яке дослідження цих питань може мати, наприклад, для теорії пізнання або, якщо брати ширше, для філософського світогляду.

Спеціалізація наукового знання закономірно послабила цей тісний зв’язок між філософією і астрономією. Сучасна космологія і космогонія розвиваються не філософами, а вченими-астрономами. Питання, наприклад, про нескінченність або скінченність Всесвіту в кінцевому рахунку може бути вирішене не як питання філософії, а як питання фізики і астрономії. Питання про населеність інших планет сонячної системи – також питання астроботаніки, астробіології, але ніяк не натурфілософії.

Однак непідвладність спеціальних астрономічних досліджень ніяким філософським предвказівкам зовсім не означає і не повинна означати, ніби відтепер для філософії чужий та нецікавий розвиток сучасної астрономії. Як раз навпаки. Сучасна космологія (тобто теорія будови або структури світобудови), а також сучасна космогонія (або теорія виникнення і розвитку галактик, зірок, сонячної системи) дають сучасній філософії могутнє знаряддя для обґрунтування її найважливіших положень.

Вкажу тільки на одне питання, саме те, яке і привернуло мене особисто до астрономії і зробило у моїх очах вивчення її методів та її результатів, доступне мені, любителю, чарівним і філософськи надихаючим.

Людина, що прагне пізнати і зрозуміти будову Всесвіту, поставлена у важкі умови вже самим положенням Сонця і сонячної системи в нашій Галактиці. Джерелом значної частини інформації, яку ми отримуємо від матеріальних об’єктів, що рухаються у Всесвіті – галактик, галактичних туманностей, зірок, – є промені, що випускаються ними. Однак внаслідок існування у світовому просторі міжзоряної матерії промені ці в своєму шляху у напрямку до нашого ока або об’єктиву телескопа, об’єктиву фотоапарата, вміщеного у фокусі телескопа, частково поглинаються, слабшають в своїй силі. Ця обставина ускладнює точне визначення відстаней, що відокремлюють нас від зовнішніх галактик, наприклад, від Андромеди, що сусідить з нашою Галактикою.

Далі. Динамічний центр нашої Галактики, який був би видимий нами в напрямку на сузір’я Стрільця, прихований від нас потужними хмарами поглинаючої світло міжзоряної речовини. Ми не бачимо безпосередньо, яка будова, зоряне населення цієї області, яка концентрація, склад цього населення. Нам важко встановити, чи володіє наша Галактика розкручуваними спіральними гілками на зразок тих, які чудово видно в інших зовнішніх галактиках, більш сприятливо орієнтованих відносно нас в світовому просторі, наприклад, в сузір’ї Трикутника.

Можна сказати без перебільшення, що в значній своїй частині розвиток новітньої астрономії було розвитком у високому ступені ефективних і дотепних складних методів, за допомогою яких наука успішно подолала, долає і буде долати труднощі і, якщо так можна сказати, «суб’єктивні» аспекти, на які астрономи, здавалося, безнадійно приречені самим становищем нас, тобто Землі і Сонця, у Всесвіті. Історія сучасної астрономії – історія звитяжної боротьби з цією «суб’єктивною» позицією земного спостереження. Це історія перетворення непізнаного на пізнане і пізнаване, невидимого в видиме, викривленого «перешкодами» світового середовища з його частками речовини, що поглинають і ослабляють світло, в об’єкти, звільнені від цього спотворення.

Починаючи з великого діяння Коперника, розвиток астрономії був тріумфом людської думки, що долає вузький і тісний горизонт того, що може бути осягнуте безпосереднім чуттєвим сприйняттям. Історія астрономії – історія спростування агностицизму в одній з областей, в якій якщо не принципово, то фактично він здавався особливо невразливим.

Тому я вважав своїм обов’язком філософа посильне мені вивчення астрономічної літератури. Саме свідомість цього боргу зробила мене любителем астрономії. Невідхильне бажання бачити хоч мізерну частину астрономічних об’єктів, доступну невеликому телескопу. Аматорство – це не тільки результат філософського потягу, але і джерело високої інтелектуальної радості.

Автор: В. Асмус.