Професійні та особистісні якості педагога

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

учитель

Будь-який викладач, який має вузьку спрямованість діяльності зі специфічними професійними та особистісними якостями, повинен періодично проходити перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації. Вони дозволяють виконувати свої завдання за допомогою детальної модернізації методичної бази та програмного навчання відповідно до вимог стандартів освітнього процесу.

Впровадження стандарту педагогічного образу

Педагогічна діяльність включає не тільки наукову, а й практичну роботи. Щоб стежити за останніми розробками в області виховання і викладацької діяльності, передбачена перепідготовка педагогів залежно від наявного профілю.

Створено комплексну модель вчителя, яка включає:

 • педагогічні технології та методики;
 • професійні позиції;
 • ключові компетенції;
 • професійні якості;
 • цілі та принципи викладання.

Сьогодні викладач зобов’язаний комбінувати викладацькі методики, зберігати компетентність у професійній сфері. Для створення подібного сценарію Міністерство освіти впроваджує постійні перетворення, які дають комплексний підхід.

Значущі якості і властивості особистості педагога

Сьогодні до особистісних характеристик викладача пред’являються підвищені вимоги. Спеціаліст повинен давати учням не тільки нові знання, а й повинен бути зразком для поведінки, давати приклад правильних манер і зовнішнього вигляду. Кожен педагог повинен прагнути бути гордістю свого навчального закладу. Тільки в цьому випадку до нього будуть добре ставитися учні, цінувати колеги і батьки.

Здібності та особистісні якості зводяться до наступних напрямків:

 1. Професійно-педагогічному. Напрямок представляє прагнення педагога до вдосконалення і саморозвитку, постійного підвищення власної майстерності в педагогічному плані і вмінні взаємодіяти з людьми.
 2. Соціально-моральному. Представляє моральні потреби, почуття обов’язку, моральні цінності, громадянську відповідальність. Все це характеризує соціальну активність педагога. При цьому він не замикається в рамках власних турбот, а веде громадське життя. Це допомагає розширити коло спілкування, залучити в своє поле більше людей зі схожими інтересами.
 3. Пізнавальний. Не менш важливим стає пізнавальна активність вчителя в рамках освітнього процесу, оновлення інформації по своїй дисципліні.

В результаті комбінації всіх напрямків викладач починає застосовувати різнобічний підхід. Він володіє необхідними знаннями для повсякденної роботи, дає необхідний обсяг матеріалу учням, володіє високими моральними якостями.

Серед основних якостей можна виділити прагнення до розвитку і становлення особистості, турботу і інтерес до інтересів дітей. Перевагою стає педагогічне покликання, природна схильність до роботи вчителем, позитивне ставлення до педагогіки в цілому.

Любов до дітей

Учитель повинен любити дітей і працювати тільки з таких позицій. Тільки в цьому випадку правильно будується педагогічний процес. В учнів з’являється інтерес до дисципліни, що викладається, а педагог отримує повагу з боку батьків і колективу викладачів в навчальному закладі.

Прагнення до вдосконалення

Викладач повинен постійно дізнаватися нову інформацію про свій предмет, дитячу психологію та виховання. Для цього можна пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію. Сучасні освітні програми включають не тільки дисципліни за фахом, а й дають загальне розуміння про взаємодію з дітьми та сучасними комунікативними технологіями.

Правильна оцінка своїх можливостей

Важливо враховувати поточний рівень знань і навичок. Якщо предмет освоєний в недостатній мірі, необхідно вдосконалюватися. Також важливо покращувати якості, які не дотягують до досконалості.

Гуманізм

Гуманізм являє собою систему поглядів, яка визнає цінність людини, її право на щастя, свободу, прояв і розвиток власних здібностей. Дана система враховує інтереси не тільки повнолітніх, а й підростаючого покоління.

Важливо гуманно ставитися до дітей, стежити за відстаючими учнями, давати додаткове навантаження тим, хто швидко освоює предмет. У сучасних умовах батьки не займаються своїми дітьми. Багато хто забуває про потреби в увазі і спілкуванні. Педагог може частково вирішити проблему, ставши наставником для учнів.

Найважливіші професійні якості

Можна виділити наступні ключові якості педагога:

 • працездатність;
 • працьовитість;
 • дисциплінованість;
 • вміння ставити цілі і вміти організовуватися на шляху до їх досягнення;
 • відповідальність;
 • організованість;
 • наполегливість;
 • прагнення до підвищення якості праці;
 • систематичне підвищення базисних знань і професійного рівня.

Також важливі самоконтроль і особистісні характеристики, які стають основою довірчого ставлення з учнями протягом усього періоду навчання. Основною вимогою до викладача стає встановлення прямого контакту з дітьми. Вчитель повинен бути кмітливим, винахідливим і наполегливим. Він повинен бути готовий до самостійного вирішення будь-яких проблем, що з’являються під час роботи з дітьми.

В характері педагога важлива душевна чуйність. Це визначальний фактор, який дозволяє відчувати учнів, вловлювати їх настрій, своєчасно приходити на допомогу відстаючим. Додатковою перевагою стає вимогливість разом зі справедливістю.

Характеристика «ідеального педагога»

Педагог повинен виступати в якості зразка професіоналізму, носія особистісних і виробничих функцій на високому рівні. При цьому ідеальним можна назвати вчителя, який володіє специфічними якостями:

 1. Як фахівець, знає теорію педагогіки і психології. Педагог володіє майстерністю, технологіями виховання і навчання. Він має здібності раціональної організації праці. Серед професійних і особистих якостей можна виділити емоційну врівноваженість, щедрість, точну і швидку реакцію, переконливу і ясну мову.
 2. Як працівник, вчитель вміє ставити і досягати мети, а також правильно розподіляти час. Спеціаліст планомірно і систематично підвищує свою кваліфікацію, націлений на підвищення продуктивності праці. Також можна виділити здатність до творчості, оптимізм і всебічний розвиток.
 3. Як людина, педагог повинен брати активну участь в житті суспільства, мати високі моральні принципи і активну позицію в житті.

Сучасному вчителю приватних і загальноосвітніх шкіл притаманні такі характеристики, як духовність, релігійність і гуманізм. Крім того, він повинен бути відкритим, високоморальним, мати критичне ставлення до власних дій.

Таким чином, викладач повинен володіти не тільки професійними, а й моральними якостями. Це дозволяє домогтися контакту з учнями, виховувати в дітях правильний підхід до освіти і комунікативних навичок.