Трішки про історію науки. Частина друга.

Лабораторія

Так що систематичного навчання науці в Англії початку XIX століття не було, але було щось інше – повсюдний інтерес до науки, характерний для найширших верств англійського суспільства, чому свідчення – завжди повні аудиторії, де читалися публічні лекції на наукові теми і численна література з науки для широкої публіки. Науково-популярні роботи двадцятих – тридцятих років з фізики та хімії Марії Зоммервіль зробили епоху не просто в популяризаторстві, а в проясненні концептуально важких понять і теорій все більш спеціалізованих наукових дисциплін. Саме її книги послужили поштовхом для відкриття англійським астрономом Дж. К. Адамсом на основі обчислення нової, не відомої досі планети – Нептуна, саме вони використовувалися навіть в математичних класах Кембриджа.

Крім подібної високопрофесійної і досить складної літератури, були ще цілком доступні статті в загально-популярних журналах, а також спеціальна література для дітей і, як би ми сьогодні сказали, для домогосподарок. У 1806 році вийшли «Бесіди по хімії, призначені в основному жіночої статі», написані Джейн Марсет. Незважаючи на настільки певний адресат, знаменитими ці книги зробили все ж не жінки, а учень палітурника Фарадей, який в 1810 році за допомогою «Бесід» долучився до електрохімії. (Книга ця вийшла згодом у США величезним тиражем в 160 000 екземплярів.)

Відзначимо ще одну, дуже важливу особливість англійської наукової культури. Не технічні можливості науки, але саме її загальнокультурні потенції визначили широту її поширення в нової промислової державі. Ці культурні можливості науки особливо гостро відчули народжені класи «нових багатих», промислової буржуазії – буржуазії в першому поколінні. Наука служила їм, як показує приклад столиці текстильної промисловості Британії Манчестера, ще й засобом узаконити своє нове суспільне становище. Мистецтво, споконвіку укладене в салони аристократії, в очах пуританськи налаштованих, промисловців, що тільки входять у правлячі верстви – ще незвичний чужий спосіб проведення часу. Наука ж – свідомо корисне і піднесене душу заняття.

Участь у працях якого-небудь наукового товариства надавала респектабельність колишнім майстровим. Дуже важливу роль при цьому відігравала відсутність в Англії жорсткої централізації, державного диктату, як і диктату одного міста, подібного Парижу.

Дізраелі писав: «… чим мистецтво було для стародавніх, тим є наука для сучасників. У правильній перспективі Манчестер – таке ж велике людське звершення, як і Афіни». Дійсно, Манчестер – промисловий центр Англії XVIII століття – перетворився на центр нової англійської науки. При цьому на відміну від республіканської, а потім імператорської Франції наукові товариства виникають в Англії настільки ж часто в провінції, як і в столиці. У провінції на початку XIX століття було утворено 16 загальнонаукових і 24 спеціалізованих наукових суспільства. Саме їх поява – свідоцтво серйозних структурних змін у ставленні до науки, «малої наукової революції».

Ставлення до науки по обидві сторони Ла-Маншу демонструє, до речі, наскільки різними можуть бути інтерпретації одних і тих же явищ культури. Якщо для пуританськи орієнтованих, працьовитих і наполегливих промисловців Манчестера наука була розумним проведенням часу, «ввічливим знанням» і гарантом того, що саме працьовитість забезпечує людині і соціальне становище, і успіх в науковій творчості (на противагу налаштованому на елітарність, на виділеність, на обдарованість напівлегковажного мистецтва), то у Франції саме наука була заняттям для обраних. (Згадаймо, що боротьба проти наукових установ в часи французької революції була боротьбою проти елітарності наукового знання.)

У XIX столітті в Англії повсюдно виникали наукові товариства, подібні перетвореному в 1851 році в Оуен-коледж «Літературному і філософському суспільству Манчестера». У його роботі брали участь такі видатні вчені, як Дж. Дальтон, Дж. Джоуль, відомий фізик і не менш відомий пивовар. При цьому купців і промисловців у це суспільство приваблювала подвійна значимість науки: наука була цілком поважним заняттям, але одночасно в деякому сенсі і маргінальним, що дозволяло групуватися навколо занять науками новим багатим.

До середини XIX століття, коли новий клас промислової і торговельної буржуазії цілком затвердив себе в соціальній ієрархії, інтерес його до занять наукою природним чином ослаб, і напівлюбительський період англійської науки змінився наукою професійною. Діти купців і підприємців в другому і третьому поколінні вже ставали університетськими професорами.

Час любителів в науці поступово проходив. Але навіть ті з англійських вчених початку XIX століття, які фактично не були самоучками – Деві, Фарадей, автор першої послідовної хвильової теорії світла Т. Юнг, який навчався в Кембриджі, Единбурзі та Геттінгені, – все ж були приречені на деяке початкове аматорство у своїй науковій творчості. Так, Юнг, який зробив відкриття, що склали б честь будь-якому професіоналу, працював в самостійно обладнаній оптичній лабораторії, яку міг створити тільки завдяки своїй медичній практиці.

Проте все більше утверджується думка про необхідність спеціальної підтримки науки, і тому майже одночасно виникають товариства сприяння наукам: Асоціація для підтримки науки в Англії (1830 рік) і організація А. фон Гумбольдта в Німеччині (1828 рік).

Далі буде.

Автор: Тетяна Романовська.