Пульсуюча земля. Частина третя.

рухи Землі

Що ж все-таки змушує Землю хоч повільно, але розширюватися? Деякі вчені, наприклад австралійський геолог С. Кері, визнають, що причини розширення їм невідомі, але які б вони не були, тільки розширення дозволяє, не впадаючи в протиріччя, пояснити всі закономірності будови і розвитку Землі. Кері та його однодумці не ламають голову над загадкою розширення, а приймають його як даність, очікуючи, поки розгадка прийде сама.

Інші слідом за П. Діраком, П. Йорданом, Д. Д. Іваненко та іншими фізиками допускають, що з плином часу в розширенні Всесвіту зменшується так звана гравітаційна постійна. З цієї причини тиск на речовину Землі падає, середня щільність земної кулі зменшується, а обсяг зростає. Але зменшення гравітаційної постійної – теж поки гіпотеза; багато фізиків і космологів думають, що нічого подібного не відбувається, а якщо і відбувається, то на обсязі Землі це не відбивається.

Але може бути, причину разуплотнення речовини слід шукати не у Всесвіті, а в самій Землі – в процесах перетворення речовини планети, що не припиняються ні на мить і безперервного зміщення кордонів всіх верств – астеносфери, верхньої та нижньої мантії і навіть ядра? Шари ці в постійній перебудові: легкі елементи спливають, важкі – тонуть, з глибин піднімаються гази, йде утворення води. Цілком можливо, що при такому невпинному бурлінні щільність Землі зменшується. Адже це прямо реторта, а не небесне тіло! Ось вже більше 4 мільярдів років існує наша планета, а її тектонічна і магматична активність все не затихає. Воістину, це сама жива з усіх планет земної групи, і непросто помітне розширення ми знаходимо перш за все у неї, а не у Марса або в Меркурія.

Про розширення говорив і російський вчений В. Н. Ларін, який вважає, що всі геологічні явища на Землі, в кінцевому рахунку, сходять до процесу дегазації ядра, яке складається з гідридів металів і з металів з розчиненим воднем. Водень виходить з ядра, і воно від цього збільшується в об’ємі. І весь обсяг Землі збільшується. В процесі свого розвитку Земля, за розрахунками Ларіна, повинна була розширитися в кілька разів. Розширення продовжується і понині, але, як і раніше, воно протікає циклічно: час від часу сповільнюється і навіть чергується з деяким стисненням. Ось ми і дійшли до пульсацій!

Без пульсацій не обійдешся. Справді, чим, крім пульсацій, пояснити циклічність вулканізму? Те вся планета вивергає лаву, то вулкани покриваються кіркою, замовкають на століття, і у їх підстав розквітають безтурботні міста. Те ж і з океанами: в одні епохи вони наступають на сушу, в інші – відступають. І з накопиченням опадів… Та всіх циклічних явищ і не перерахувати!

вулкан

Цікава закономірність: вулкани оживають в одні й ті ж періоди – в епохи розтягування кори. В епохи її стиснення вони завмирають. У пульсацій океану – той же ритм. В епохи стиснення – кора жолобиться, ємність океанських западин збільшується, в них збираються гігантські маси води. Океани як би відступають від суші. В епоху ж розширення нерівності згладжуються, ємність западин зменшується, вода розтікається по більшій поверхні – океан наступає на сушу.

Але найяскравіше пульсація Землі проявляється в зонах ріфтів – гігантських вузьких ущелин, де з надр випирає юна кора, і в зонах геосинкліналей – обширних і витягнутих ділянок кори, що зазнають, як кажуть геологи, тривале глибоке занурення. Приходить час, і в корі починаються сильні поперечні стиснення. В геосинклінальних областях утворюються тоді складчасті структури, і блоки кори рухаються один на одного, як тороси в льодах полярних морях. Через багато тисяч років стиснення припиняються, і по всій планеті починають утворюватися нові або оживають старі рифти. Це вступили в гру сили протилежного знака – сили розтягування кори. Зони рифтів більш сприйнятливі до дії сил розтягу, а зони геосинкліналей – до дії сил стиснення. Збільшується обсяг планети – ростуть рифти, зменшується обсяг – звужуються геосинклиналії.

Цикли утворення складок строго чергуються з циклами розвитку ріфтів. Коли складчастість в геосинкліналях посилюється, кора в зонах ріфтів майже не розширюється, і навпаки, коли посилюється розширення – послаблюється утворення складок.

ІЄРАРХІЯ ЦИКЛІВ

Все це помітили і осмислили, звичайно, не відразу. Якщо не вважати Леонардо, то до гіпотези пульсацій (або, у всякому разі, до визнання уривчастості в часі та періодичності стиснення в земній корі) тією чи іншою мірою схилявся вже і австрійський геолог 19-го сторіччя Е. Зюсс, і німецький геолог X . Штілле з його ідеєю «світових фаз складчастості». Але найближче підійшов до неї в 20-х роках минулого століття ірландський геофізик Дж. Джолі, автор гіпотези термічних циклів. Джолі припустив, що з часом під корою планети накопичується надлишок теплової енергії радіоактивного розпаду, «підкірка» починає плавитися і плити кори континентів приходять в рух. Розтягуючись і дроблячись, вони повзуть по поверхні земної кулі.

Ділянки розплаву, над якими вони раніше розташовувалися, оголюються, Земля віддає тепло космосу, і континентальні брили, випробовуючи стиск, вмерзають в охолоджений розплав. Потім «підкірка» знову нагрівається і все починається спочатку.

А чи можна з впевненістю стверджувати, що Земля пульсує? Мабуть, так. У всякому разі, ідея пульсацій Землі в даний час більш обгрунтована, ніж ідея загального її розширення. Безліч фактів підтверджує пульсацію: ритмічність утворення ріфтів і складок, ритмічність вулканізму і руху океанських вод… Давно встановлено зв’язок між перемежованими уповільненнями і прискореннями обертання Землі (в рамках загального уповільнення) і варіаціями сумарної енергії землетрусів, що виділяються за рік, між швидкістю ковзання мантії по ядру Землі і варіаціями магнітного поля. Тепер в цей клубок зв’язків вплітається пульсація сили тяжіння, і все це разом взяте знаходить своє пояснення в коливаннях розмірів Землі.

Що ж породжує їх? Що все-таки змушує скорочуватися і збільшуватися земний радіус? Цикли від декількох мільйонів до сотень мільйонів років зобов’язані своїм походженням, по всій ймовірності, нерівномірному виділенню теплової енергії, що піднімається від ядра до поверхні Землі як би хвилями. Але чи тільки в цьому їх причина? А що лежить в основі інших циклів? Чи мають відношення до пульсацій Землі коливання гравітаційної постійної в найближчих сферах космосу, як один час припускали фізики? А пульсації Сонця, яких у нього у самого не менше, аніж у Землі? А складні ритми всієї Сонячної системи? Адже ми – частина її…

Остаточних відповідей на всі подібні питання поки немає, але вони, безперечно, будуть знайдені. І швидше за все тоді, коли людина почне обживати ближній космос, направить з нього на Землю очі і вуха приладів і уважно спостерігатиме за нею.

Автор: Е. Мілановський.