Наука і міфи. Закінчення.

Наука і міфи

Я переконаний, що необхідно докласти максимум зусиль, щоб змусити людей, які ні разу не переступали поріг науково-дослідної установи, оцінити заслуги всіх тих трудівників, імена яких ніколи не будуть осяяні сяйвом слави, але які вносять надзвичайно важливий внесок у розвиток науки. Ознайомлення широкої публіки з повсякденним життям науковців – особливо по телебаченню – пов’язане з якоюсь небезпекою, оскільки воно різко відрізняється від тих описів, які даються в науково-фантастичних романах, де, природно, фігурують тільки драматичні ситуації. При цьому ми ризикуємо позбавити науку – або, у всякому разі, науково-дослідну роботу – її романтичного ореолу, тим самим зміцнюючи позиції тих, хто протиставляє знамениті «дві культури» лорда Сноу.

Мені здається, що засобом зцілення може бути максимальна інтеграція всіх видів діяльності людського розуму, і мені хотілося б додати – також смаку і здорового глузду.

Хто напише «Праці і дні» науковця? Не вимагаючи так багато, я тим не менш вважаю дуже корисним змалювати ряд найбільш характерних аспектів сучасної науки, на яких лежить печатка інтелектуальності і навіть артистичності. Одна з характерних особливостей Науки з великої літери, все більш чітко виявляється протягом останніх п’ятдесяти років, – це її єдність.

Широка публіка повинна зрозуміти, що в науці вже не існує відокремлених дисциплін, що розвиваються паралельно і класифікуються за системою, запропонованою Огюстом Контом, або з якоюсь іншою, менш суворо лінійною системою; навпаки, всі факти і теорії переплітаються, утворюючи складну мережу, крізь візерунки якої пробиваються обриси справжньої структури, що включає всю природу від Всесвіту до живих істот. Цю структуру можна зрозуміти, лише довівши її аналіз до окремих компонентів речовини і енергії, бо саме на рівні атомів і молекул фізика, хімія і біологія зливаються воєдино. А для того щоб астрономія і космологія примкнули до інших наук, треба проникнути в структуру атомного ядра.

Математика, звичайно, всюдисуща, і наш світ такий, яким його уявляв собі Піфагор. «Сутність всіх речей складають числа», – сказав він. Але що б він подумав, побачивши, яке величезне місце займають числа в сучасному світі? У нас є, насамперед, саме просте число «два», яке, слідуючи безпосередньо за одиницею, вводить різноманітність і яке саме подібно атому різноманіття; в числі «два» закладена можливість досягнення безмірної складності, подібно до того, як з атома водню і нейтрона можна побудувати всю матерію Всесвіту.

Квантовими числами служать перші кілька кратних одиниці, половини або – якщо взяти крайній випадок – третини, проте на іншому кінці шкали складності знаходяться ланцюги макромолекул, з яких побудовані хромосоми, і тут вже йдеться про з’єднання, в яких беруть участь мільярди елементів. Але і в цьому випадку структура в принципі проста, бо, для того щоб написати велику книгу анатомії та фізіології людини, нам достатньо всього лише чотирьох символів. Математики сказали б, що можна обійтися і двома, але при цьому ланцюги були б набагато довше і, можливо, опинилися б занадто довгими, щоб залишатися стабільними.

Таким чином, дві великі ідеї визначають майбутній розвиток науки. Перша – пошуки структурної єдності, яка з чисто інтелектуальної потреби стає чимось помітним і визначним; друга – пошуки складності, що лежить в основі крайньої різноманітності об’єктів і явищ у Всесвіті. Перший напрямок часто називають редукціонізмом; не можна заперечувати, що його успіхи блискучі, хоча разом з тим він не привів до відкриття єдності в деяких областях, навіть коли цим займалися такі генії, як Ейнштейн; все ще залишаються чотири сили, які не можна виразити одну через одну: це сильна взаємодія, слабка взаємодія, електромагнітні та гравітаційні взаємодії. І тим не менше кожен день приносить нам нові надії.

Другий напрямок досліджень за останні роки виявився особливо успішним в галузі біології – точніше, генетики та молекулярної біології, – і з кожним днем ці успіхи стають все більш значними. Можна сподіватися, що нам вдасться, врешті-решт, зрозуміти механізм клітинного диференціювання, імунітету, а можливо, і злоякісного росту.

Невеликі, а особливо дуже великі молекули, що утворюють окремі ланки ланцюгів в цих системах реакцій, процеси каталізу і обміну енергією, електрони і протони все частіше і частіше виявляються предметом наукових досліджень і статей. Вони утворюють особливий світ, укладений всередині живого світу і зазвичай залишений в тіні. По суті, до кінця XIX століття всі наші знання про цей арсенал складних і дієвих речовин, з яких складалася фармакопея античної епохи, зводилися до того, що ми вміли добувати з рослин деякі речовини і використовували їх як ліки, для консервування продуктів і приготування їжі, в парфумерії та фарбувальній справі.

В даний час, крім настоїв і алкалоїдів, ми володіємо безперервно поповнюваним переліком білків, куди входять різноманітні ферменти і коферменти, що містяться в протоплазмі, яку раніше часто порівнювали з краплею яєчного білка!

Для того щоб змусити людей, далеких від науки, оцінити значення подібної дослідницької роботи, ми, безумовно, повинні привернути особливу увагу до двох аспектів науки: знанню й використанню. Ми повинні краще розуміти навколишній світ і тим самим долучитися до інтелектуальної місії людства. Крім того, люди повинні знати, як накопичені знання використовуються в техніці і в різного роду винаходах, створюваних для поліпшення життя людини, тобто повинні мати уявлення про соціальну роль науки. Шляхи науки в її служінні суспільству не настільки вже не гладкі, про що свідчать проблеми, з якими в наш час повсякденно стикається індустріалізація, проте необхідною передумовою для їх вирішення є знання.

Отже, ми знову прийшли до витоків тих трьох позицій в ставленні до науки, з яких ми почали: краса науки, її практична користь і пов’язані з нею небезпеки. Нам належить плисти по бурхливому океану, орієнтуючись по зірках, використовуючи сприятливі течії і уникаючи рифів. Це вдасться лише в тому випадку, якщо екіпажі човнів, як матроси, так і капітани, будуть зберігати впевненість у собі, здоровий глузд і пильність і, подібно Уліссам наших днів, не дозволять відвести себе з правильного шляху ні сиренам всіх існуючих міфологій, ні побоюванням , що, уникнувши Харібди самітництва у вежі зі слонової кістки, вони будуть вкинуті в Сциллу ядерних вибухів і знищення рослинності.

Автор: П’єр Оже.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *